«شبکه وارثون» حلقه‌ای دوستانه برای حضور مجموعه های فرهنگی عرصه جهاد و شهادت کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون مجموعه های فرهنگی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه مجموعه های فرهنگی سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این شبکه ، ایجاد هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای تشکیل مجمع فعالان عرصه جهاد و شهادت در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می باشد. با تکمیل و ارسال این کاربرگ نام شما در زمره مجموعه های مرتبط با شبکه وارثون ثبت شده، زمینه ارتباط بیشتر فراهم می‌شود. هم‌چنین پس از ارسال این کاربرگ، حتماً برای آشنایی بیشتر، گزارشی از فعالیت‌های مجموعه فرهنگی خود به نشانی پست الکترونیکی ما ارسال فرمایید.


ثبت مجموعه جدید